Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hướng dẫn làm hiệu ứng Face Decoration

Phần 1: Hướng dẫn tạo Face Sticker đơn giản

@tiktokeffects_vn Ep1: Hướng dẫn tạo hiệu hứng dễ thương trên khuôn mặt~😍 #effecthousevn ♬ nhạc nền - TikTok Effects VN

Phần 2: Hướng dẫn tạo vòng chữ xoay quanh đầu

@tiktokeffects_vn Ep2: Tạo hiệu ứng vòng chữ xoay quanh đầu~🥳 #effecthousevn ♬ nhạc nền - TikTok Effects VN

Phần 3: Visual Scripting và hoàn thiện hiệu ứng

@tiktokeffects_vn Ep3: Lập trình và hoàn thiện hiệu ứng~💓 #effecthousevn ♬ nhạc nền - TikTok Effects VN

Tài nguyên

Feel free to send me a message.

Special Thanks To TikTok Effect House

  • TikTok Effect House